AVÍS LEGAL FUSTA FLOOR

Avís Legal Fusta Floor

Actualitzat Gener 2023

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i els portals d’Internet  https://www.fustafloor.es (en endavant, el lloc “Web”) és titularitat de FFNATURE, S.L.(en endavant FUSTA FLOOR), amb domicili social a l’Avinguda Catalunya, 67, 17252 CALONGE I SANT ANTONI DE CALONGE (Girona), amb CIF nº B67910646.  

Inscrita al Registre Mercantil de Girona: T 3356, F 176, S 8, H GI 69394. I/A 1.

Comunicacions

Telèfon: +34 676 777 873
e-mail: info@fustafloor.es

Aquest avís legal regula les condicions d’ús del portal desmentat d’Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre FUSTA FLOOR i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Sant Feliu de Guíxols per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació dels usuaris

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització del lloc web que FUSTA FLOOR posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al present lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb FUSTA FLOOR.

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions cal abstenir-se a fer servir el lloc web.

Accés a la web

L’accés al lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis es poden trobar subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de FUSTA FLOOR o qualsevol altra persona física o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per FUSTA FLOOR, al lloc web o als seus continguts.

El titular del lloc web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Queda estrictament prohibit l’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb fins il·lícits, així com a  realitzar qualsevol actuació que causi o pugui ocasionar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentit per FUSTAFLOOR, el lloc web o els seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines del lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de FUSTAFLOOR i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts del lloc web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de FUSTAFLOOR. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe i continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

FUSTAFLOOR no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de FUSTAFLOOR.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de FUSTAFLOOR serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. FUSTAFLOOR es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

FUSTA FLOOR declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, FUSTA FLOOR no es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
  • L’absència d’errors en els continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de FUSTA FLOOR.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, FUSTA FLOOR no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajustin al present avís legal ni que l’ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
  • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet. Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

FUSTA FLOOR podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, FUSTA FLOOR comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FUSTA FLOOR es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

FUSTA FLOOR utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) al lloc web FUSTA FLOOR. cap a altres llocs d’Internet té una finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. FUSTA FLOOR no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que a altres llocs webs s’estableixin enllaços al lloc web de FUSTA FLOOR no s’entendrà que FUSTA FLOOR ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure al lloc de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

FUST AFLOOR. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

FUSTA FLOOR es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.